Ga naar de inhoud

3. Hart voor een veiligere gemeente

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer. Dit komt niet door de wijkagenten die zich dag en nacht met passie inzetten voor onze veiligheid, maar door falend beleid. De straffen zijn te licht, de pakkans is te laag, slachtoffers van misdrijven staan in de kou en de politie kampt met een ernstig capaciteitstekort.

Met hun signalerende functie zijn het juist de wijkagenten die de inwoners kennen en die weten wat er in elke wijk en in elke dorp speelt. Zij hebben daarom een cruciale rol in het veilig houden van onze wijken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld op een laagdrempelige manier jongeren aanspreken, maar ook een persoonlijke vraagbaak zijn voor ouderen.

Door het personeelstekort wordt te vaak de wijkagent ingezet bij ‘nood en spoeddiensten’. Hierdoor kan de wijkagent zijn basistaken waaronder signaleren en preventie niet meer goed uitvoeren. Dat mogen we als gemeente niet meer laten gebeuren.

Criminaliteit effectief aanpakken en voorkomen begint wat Hart voor Medemblik betreft bij een goede personele bezetting onder politie en handhaving, maar ook jeugdwerkers en ouders/opvoeders hebben hierin een belangrijke taak.

Wijkagenten moeten zichtbaar in de wijken zijn en alleen daarvoor specifiek getrainde specialisten moeten worden ingezet voor nood- en spoeddiensten in plaats de wijkagenten. Handhavers dienen gericht te worden ingezet op plaatsen waar de overlast het grootst is, ook na kantooruren.
Patsercontroles en mobiel cameratoezicht bij hotspots van overlast moeten speerpunten worden.

Het vergroten van de veiligheid in onze gemeente is belangrijk. Zonder het verhogen van de personele bezetting bij de politie is dit volgens ons niet mogelijk.

Hart voor Medemblik wil:

 1. Dat de wijkagent weer zichtbaar in de wijk wordt; minder op kantoor bezig met de papieren rompslomp en meer op straat om inwoners te helpen;
 2. Het aanpakken van verkeershufters in onze gemeente weer belangrijk maken;
  De gerichte inzet van handhavers, daar waar de overlast het grootst is, ook buiten kantoortijden;
 3. Dat bij herhaaldelijke overlast, veroorzaakt door minderjarigen, ouders zo snel mogelijk worden gewezen op hun verantwoordelijkheden;
 4. Meer wijkagenten en de heropening van een volwaardig politiebureau. Dit verhoogt de bereikbaarheid en daarmee de aangiftebereidheid;
 5. Het mogelijk maken dat op plekken waar sprake is van veel (verkeers)overlast mobiel cameratoezicht wordt toegepast;
 6. Dat het vergroten van de veiligheid in onze gemeente belangrijker is dan het uitschrijven van parkeerboetes;
 7. Dat alle vormen van criminaliteit hard worden aangepakt;
 8. Dat de sociale samenhang in de gemeente wordt gestimuleerd: de inwoners zelf betrekken bij veiligheidsonderwerpen waar dat kan. Door elkaar te kennen en mee te denken wordt het gevoel van veiligheid en saamhorigheid verhoogd. Activiteiten in die richting, zoals bijvoorbeeld een buurtapp, kunnen op onze steun rekenen;
 9. Geen vuurwerkverbod in de hele gemeente. In plaats daarvan pleiten wij voor vuurwerkvrije zones bij kwetsbare plekken, zoals kinderboerderijen en rieten daken. Handhaving op die plaatsen is dan een vereiste;
 10. Het inzetten van buurtbemiddeling in geval van conflicten, zodat geprobeerd wordt om betrokkenen er eerst onderling uit te kunnen laten komen.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp