Ga naar de inhoud

9. Hart voor goed onderwijs

Iedereen heeft recht op goed onderwijs in onze gemeente. Voor elk kind moet er een passende en veilige plek zijn om te kunnen leren en om zich te kunnen ontwikkelen. We leiden jongeren het liefst op tot vakmensen in de sectoren waar ook daadwerkelijk de meeste baankansen liggen.

De lessen Nederlandse taal, lezen en rekenen blijven voor Hart voor Medemblik het meest van belang. De kwaliteit en kwantiteit van deze lessen moeten een hogere prioriteit krijgen op de scholen. De cijfers moeten omhoog. Voor hoogbegaafde en excellente leerlingen is het belangrijk om een geschikt aanbod binnen het onderwijs te hebben om hen te laten uitblinken.

Hart voor Medemblik wil een volwaardige middelbare school met VMBO, HAVO en VWO in onze gemeente, want die hebben we nu niet. Heel West-Friesland heeft zelfs geen aanbod van hoger beroepsonderwijs. Hierdoor missen mensen de kans om hun talenten in hun eigen omgeving te ontwikkelen waardoor zij hun heil elders gaan zoeken. Wij vinden dit een gemiste kans.

Hart voor Medemblik wil:

  1.  Een volwaardige middelbare school in onze gemeente;
  2. Dat de gemeente onze scholen actief benadert met als doel onderwijs over de lokale democratie te stimuleren. Er wordt een democratieprogramma opgesteld met bijvoorbeeld een bezoek aan de raadszaal, een debattraining en kan een kinderburgemeester worden aangesteld;
  3. Dat onze jeugd dicht bij huis in goed ingerichte en goed onderhouden gebouwen onderwijs kan volgen;
  4. Het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim nog meer terugdringen. Als dit in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, kan langdurig schoolverzuim worden voorkomen; preventie! Thuiszitten is geen optie. Actief inzetten op een goede samenwerking met alle betrokken partijen helpt. Het is belangrijk dat onze jongeren met een diploma op zak kunnen bouwen aan een goede toekomst;
  5. Een korte, maatschappelijke stage die vanuit de middelbare school wordt geregeld. Het is belangrijk dat jonge mensen binding krijgen met de (werkzame) maatschappij;
  6. Dat de gemeente waar nodig ondersteuning biedt aan jongeren als het gaat om een goede beheersing van de Nederlandse taal. Het niveau gaat achteruit en dat is zorgelijk;
  7. Streven naar hoger onderwijs in de regio (dependances). Het aanwezig zijn van hoger beroepsonderwijs biedt kansen aan jongeren om dicht bij huis hoger beroepsonderwijs te volgen en schept een kans voor de verbetering van de economie in de regio. Het aantrekken van bedrijven en het behouden van goed opgeleide jongeren in de regio geven een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt in onze gemeente.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram