Ga naar de inhoud

Duurzaamheid / Klimaatrealisme

Hart voor Medemblik wil:

  • Een nuchter en realistisch klimaatbeleid.
  • Geen stijging van de woonlasten voor laag- en middeninkomens door de klimaatambities.
  • Aardgas blijven gebruiken totdat er goedkopere alternatieven zijn.
  • Geen zonnepanelen op kostbare grond en in het IJsselmeer.
  • Geen (mega)windmolens in de gemeente Medemblik.
  • Inzetten op innovatieve energie-ontwikkelingen.
  • Inzetten op de isolatie van de “slechtst geïsoleerde ”woningen.
  • Niet dat er bomen worden gekapt voor verbranding in biomassacentrales.

 

Behoud van het landschap en het IJsselmeer
West-Friesland heeft een prachtig landschap en dat wil Hart voor Medemblik graag zo houden. Wij willen geen verspilling van kostbare grond aan zonneparken. Ook het IJsselmeer is wat ons betreft geen energiecentrale en mag niet gebruikt worden voor zonne-eilanden en windmolenparken.

Klimaatrealisme
Dat het klimaat verandert staat vast. Wij begrijpen dat er iets gedaan moet worden. Wat we juist niet moeten doen is hierin doorslaan. Dus geen massale vervuiling van het landschap door windmolenparken en zonne-weides op land en in het IJsselmeer.
Hart voor Medemblik wil een nuchter en realistisch klimaatbeleid en geen doorgeslagen klimaatambities. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat er geen megawindmolens moeten komen in de regio maar dat iedereen zonnepanelen op zijn dak moet krijgen. Goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee van de inwoners!
We moeten stoppen met het dwingen van huiseigenaren om hun woning aardgasvrij te maken. Het beleid om alle huizen geforceerd vóór 2050 van het gas te halen is volgens Hart voor Medemblik onhaalbaar en onbetaalbaar voor de inwoners!
Wij willen ons richten op klimaatadaptatie. Door hierop in te zetten zorgen wij ervoor dat de gemeente de komende jaren gereed is voor de effecten van de klimaatverandering.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email