Ga naar de inhoud

Opiniestuk: Selectieve verontwaardiging? Wat vindt u?

De voorzitter van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM), Frits Meester,  kreeg na zijn vlammende betoog tijdens de raadscommissie van 11 oktober nogal wat kritiek over zich heen. Die kritiek was vooral afkomstig van bijna alle raadsleden. Wat Hart voor Medemblik betreft sloeg de voorzitter van de Ondernemers Federatie Medemblik de spijker op zijn kop.

De heer Meester bekritiseerde op emotionele wijze de concept-begroting van het college van B&W voor de komende jaren. Zo gaf hij dat de gemeente eerst kritisch naar zichzelf moet kijken alvorens te bezuinigen op het verenigingsleven en de belastingen te verhogen. Ook uitte hij kritiek op de voorgenomen verhoging van de OZB van 14%, het uitblijven van effectieve maatregelen om het grote financiële tekort dat de gemeente heeft de komende jaren weg te werken en het gebrek aan voldoende kwaliteit binnen het ambtenarenapparaat.

De heer Meester werd op zijn beurt verweten “ambtenaren te schofferen”, zoals de voorzitter van de vergadering uitsprak. Dat verwijt werd gesteund door de nodige politici aan de linkerzijde. De voorzitter sprak ook uit dat de politiek niet verantwoordelijk is voor het ambtelijke apparaat en ook niet bevoegd is zich te bemoeien met de ambtelijke organisatie. De heer Meester beargumenteerde dat de begroting ook over de interne gemeentelijke organisatie gaat en dat hij daarom in dit geval recht van spreken had.   

Wat Hart voor Medemblik betreft is hier toch iets bijzonders aan de hand. Externe insprekers tijdens politieke vergaderingen willen iets losmaken bij en/of gedaan krijgen van politici, want anders spreken zij niet in. Om hun verhaal kracht bij te zetten kan daar bewust of onbewust emotie bij worden gebruikt en randje worden opgezocht. Dat is wat Hart voor Medemblik betreft wat de heer Frits Meester hier deed. En laat dat nu juist net datgene zijn dat politici zelf ook nogal eens doen als zij het woord voeren tijdens vergaderingen of in de media hun woordje doen.

Burgemeester, wethouders en raadsleden zouden daarom als geen ander het vermogen moeten hebben om de emotie van de heer Frits Meester te begrijpen en in het juiste perspectief te plaatsen. De werkelijkheid blijkt echter anders te zijn.

Bekijk hier het betoog van de heer Meester:
Link: https://youtu.be/gri3Iq5mDNY