Ga naar de inhoud

Verkeer

Hart voor Medemblik wil:

  • Inwoners betrekken bij aanpassingen van verkeerssituaties.
  • Dat het parkeren in stads- en dorpscentra eenvoudig en gratis blijft
  • Verkeersoplossingen waar zowel de bewoners als gemeente tevreden over zijn. (
  • Bij onveilige verkeerssituaties moet het voor inwoners makkelijker worden om melding te maken.
  • Dat er in wijken waar structureel te hard wordt gereden veel meer controles worden uitgevoerd en sancties worden uitgedeeld. Eventueel moeten er snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen.
  • Meer parkeerplaatsen voor inwoners in dorps- en stadscentrum
  • Meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap bij winkelgebieden en openbare voorzieningen.

 

Verkeersveiligheid
Hart voor Medemblik houdt oog voor de verkeersveiligheid en blijft aandacht vragen voor het aanpakken van snelheidsduivels en verkeersaso’s. Voor inwoners van de gemeente Medemblik moet het makkelijker worden om onveilige verkeerssituaties te melden. Hierdoor wordt goed in kaart gebracht waar en wanneer asociaal rijgedrag plaatsvindt. Met deze informatie kan de gemeente beter samenwerken met de politie om gerichter te controleren en te handhaven

Het signaal vanuit de gemeente moet duidelijk zijn: Voor snelheidsduivels en verkeersaso’s is in de gemeente Medemblik geen plek!

Bereikbaarheid
Om prettig te kunnen wonen is een goede bereikbaarheid van belang. Veel inwoners en ondernemers maken dagelijks gebruik van een auto voor hun werk of gezin. In veel wijken is er momenteel een parkeerprobleem. De parkeernorm moet weer naar 2.0 auto’s per huishouden, zodat er voldoende parkeerplaatsen zijn.

Wij vragen meer aandacht voor inwoners die slecht ter been zijn. Hiervoor moeten betere parkeervoorzieningen bij winkelcentra en openbare voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een dorpshuis) komen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Het doel van dit verdrag is dat de samenleving zodanig wordt ingericht dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hart voor Medemblik vindt dat dit verdrag zo snel mogelijk moet worden toegepast o.a. in samenwerking met de Gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid.

Fietsers
De veiligheid van fietsers in de wijken en dorpen verdient meer aandacht. Vooral voor de vele scholieren die naar de (middelbare) scholen moeten fietsen. 
De fiets- en verkeersveiligheid moet worden gewaarborgd. Scholieren reizen dagelijks op de fiets en hun verkeersveiligheid is mede onze verantwoordelijkheid.

DOE MEE

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit. Wilt u mee denken? Neem dan contact op met ons via dit formulier 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email