Verkeer

Wij willen:

  • Inwoners betrekken bij aanpassingen van de verkeerssituaties.
  • Parkeren in stads- en dorpscentra moet eenvoudig en gratis blijven.
  • Verkeersoplossingen waar zowel de bewoners als gemeente tevreden over zijn.
  • Bij onveilige verkeerssituaties moet het voor inwoners makkelijker worden om melding te maken.
  • In wijken waar te hard wordt gereden moeten meer verkeer- en snelheidscontroles uitgevoerd worden. Eventuele moeten er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.
  • Meer parkeerplaatsen voor inwoners in dorps- en stadscentrum
  • Meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap bij winkelgebieden en openbare voorzieningen.
 

Verkeersveiligheid
Hart voor Medemblik houdt oog voor de verkeersveiligheid en blijft aandacht vragen voor het aanpakken van snelheidsduivels en verkeersaso’s. Voor inwoners van de gemeente Medemblik moet het makkelijker worden om onveilige verkeerssituaties te melden. Hierdoor wordt in kaart gebracht waar en wanneer asociaal rijgedrag plaatsvindt. Met deze informatie kan de gemeente beter samenwerken met de politie om gerichter te controleren en te handhaven

Het signaal vanuit de gemeente moet duidelijk zijn: Voor snelheidsduivels en verkeersaso’s is in gemeente Medemblik geen plek!

Bereikbaarheid
Om prettig te wonen in de gemeente is bereikbaarheid van belang. Veel inwoners en ondernemers maken dagelijks gebruik van een auto voor hun werk of gezin.

In veel wijken is er momenteel een parkeerprobleem. De parkeernorm weer verhogen naar 2.0 auto’s per huishouden.

Wij vragen meer aandacht voor inwoners die slecht ter been zijn, hiervoor moeten betere parkeervoorzieningen bij winkelcentra en openbare voorzieningen zoals een dorpshuis komen.
Sinds 2016 geldt het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de samenleving zodanig wordt ingericht dat mensen met een beperking volwaardig hieraan kunnen deelnemen.
Dit verdrag moet zo snel mogelijk worden toegepast o.a. in samenwerking met de Gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid.

Fietsers
De veiligheid van fietsers in de wijken en dorpen verdient meer aandacht. Vooral voor de vele scholieren die naar de (middelbare) scholen moeten fietsen.
De fiets- en verkeersveiligheid moeten worden gewaarborgd. Scholieren reizen dagelijks op de fiets en hun verkeersveiligheid is mede onze verantwoordelijkheid.

DOE MEE

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit. Wilt u mee denken? Neem dan contact op met ons via dit formulier 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email