Ga naar de inhoud

Mark Hoogewerf: ‘Het is van belang dat juist deze groep kansen krijgt om zich te ontwikkelen.’

  Hart voor Medemblik stemt voor het plan en hoopt van harte dat alle andere partijen en gemeenteraden hier ook voor kiezen.
  Het is van belang dat juist deze groep, die al zo kwetsbaar is, goed ontzorgt wordt en kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft dit baat voor iedereen in de regio.

  Wij willen de wethouder wel vragen waakzaam te blijven voor mogelijke toekomstige tekorten en deze tijdig te signaleren. Daarnaast vragen wij de wethouder te blijven strijden voor een eerlijke bijdrage vanuit het rijk voor deze te realiseren plekken in de regio.

  Het is van belang dat juist deze groep, die al zo kwetsbaar is, goed ontzorgt wordt en kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft dit baat voor iedereen in de regio.

   

  Raadsvoorstel:
  WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Hieronder valt ook de realisatie van beschut werk. Beschut werk is betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken maar niet in een reguliere baan kunnen werken.

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de uitbreiding van het aantal beschut werkplekken vanaf 2021 door realisatie van 20 fte additionele beschut werkplekken mits alle andere 6 WF gemeenten ook instemmen met dit besluit en hiervoor in de begroting 2022 structureel € 41.237 beschikbaar te stellen.