Ga naar de inhoud

Betrek de Dorpsraad Andijk bij verkeersoplossingen in Andijk

    Het klinkt heel logisch om de Dorpsraad van een dorp te betrekken bij de verkeersproblemen in het betreffende dorp. Helaas gebeurd dit niet in de gemeente Medemblik. Hart voor Medemblik snapt daar niks van. Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld om inwoners en dorpsraden te betrekken bij thema’s die spelen in het betreffende dorp.

    De portefeuillehouder verkeer heeft in de vorige raadsperiode de dorpsraad Andijk toegezegd hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de verkeersveiligheid plannen van Het Grootslag, met name de Gedeputeerde Laanweg met de kruispunten de Kadijkweg en die van de Gerrit de Vriesweg, alsook over het kruispunt de Veenakkers met de Driehuizen. 

    Raadsvragen

    1. Op welke wijze is de dorpsraad Andijk nu op de hoogte gebracht van de haalbaarheidsrapportage? Zo niet, waarom is dat niet gedaan? Waarom zijn er dan toezeggingen gedaan? 
    2. Wordt de dorpsraad zoals eerder is toegezegd nog verder betrokken bij dit onderwerp?  Zo niet, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de dorpsraad in het vervolg betrokken worden ?