Ga naar de inhoud

Buurtbewoners zijn klaar met verpaupering van de woonark

  Aan het Veilingplein in Medemblik ligt sinds jaar en dag een woonark. Deze werd eerst bewoont door de eigenaren van de kwekerij die daar gevestigd was maar sinds de verkoop van de grond is de ark onbewoont. Op het veilingplein is in 2008 een project gerealiseert van watervilla’s maar met de ark is niks gedaan.

  De ark is nu open met het gevolg dat er kinderen in spelen wat onveilig is. In augustus 2021 is er brand gesticht en is de ark dicht getimmerd wat de kinderen niet tegen houdt.

  In de Uiversloot liggen meerdere scheepswrakken en het aantal neemt toe. De omgeving maakt zich ernstige zorgen en wil dat er actie ondernomen wordt tegen deze verpaupering van de buurt. Daar komt bij dat, vanuit de stoomtrein de ark het eerste is wat de toeristen zien als ze Medemblik binnenkomen, dat is geen aantrekkelijk gezicht en zeker geen positieve indruk van onze gemeente.

  Hart van Medemblik vraagt zich het volgende af:

  1. Is het zo dat als een projectontwikkelaar een project start, hij daar een bepaalde periode de tijd voor krijgt om dat te realiseren? Zo ja hoe lang is dat?
  2. De woonark is ernstig in verval, zijn daar regels voor ten opzichte van de eigenaar/ projectontwikkelaar?
  3. Kan de gemeente het bouwbedrijf van het project, Stabo, verplichten iets aan de zeer onveilige situatie dan wel de ark te doen?
  4. Zijn er afspraken met de projectontwikkelaar ten aanzien van de woonark en de bijbehorend gronden? Want ook aan de grond wordt geen onderhoud gepleegd.
  5. Bent u het met Hart voor Medemblik eens dat deze vorm van verloedering moet stoppen in onze gemeente?