Ga naar de inhoud

College houdt zich niet aan de afgesproken spelregels

  Op 6 oktober hield ik een betoog over de slechte beantwoording van vragen die wij aan het college van burgemeester en wethouders stellen. U kunt HIER het betoog bekijken.

  Daarin noemde ik als voorbeeld de vragen rond de zaak “HVC-gelden/Het Boetje”. Behalve de slechte kwaliteit van de gegeven antwoorden volgen die antwoorden ook vaak niet binnen de  afgesproken termijn, zoals ook in die zaak. De vragen hierover zijn op 22 augustus gesteld en hadden binnen 2 weken beantwoord moeten zijn. Die deadline is 2x door het college verschoven tot uiteindelijk 13 oktober jongstleden. Veel mensen keken met bijzondere belangstelling naar die datum uit, maar u voelt hem misschien al aankomen: wij hebben helemaal niets gehoord of gezien. Er kon zelfs geen berichtje vanaf over het hoe en waarom van het voor de 3ex (!) niet nakomen van gemaakte afspraken. Daarmee houdt het college zich niet aan de officiële spelregels die wij met elkaar in het gemeentehuis hebben afgesproken; het zogenaamde Reglement van Orde. 

  Hart voor Medemblik staat in deze als partij niet alleen in de kritiek op het college. Het enige dat wij willen is dat het hoogste orgaan (de gemeenteraad) door het college van B&W serieus wordt genomen en dat het college vragen van alle raadsleden netjes op tijd, volledig en eerlijk beantwoordt; eigenlijk niets meer of minder dan het uitvoeren van een basistaak en het voldoen aan de afgesproken spelregels.  

  Vooralsnog is dat regelmatig teveel gevraagd en wordt er een loopje met de raad en met het Reglement van Orde genomen. Dat is slecht voor onze bestuurskracht, onprofessioneel en niet collegiaal. Wat vindt u?

  Niels de Waal
  Hart voor Medemblik