Ga naar de inhoud

College wil geen extra zebrapaden op Nieuwstraat

    Raadslid Tjeu Berlijn is teleurgesteld in het college na het ontvangen van de antwoorden op de raadsvragen. “Dit is een wens vanuit de bewoners en ondernemers rondom de Nieuwstraat. Wij vinden het erg jammer dat er geen zebrapad komt. Het gaat om twee oversteekplaatsen. De eerste ligt op de route van een basisschool, waar dagelijks ouders met hun kinderen oversteken. De tweede plek is ter hoogte van de HEMA.”

    Volgens het college kan er vanwege de geparkeerde auto’s geen veilig zebrapad gerealiseerd worden. “Dat klopt niet want de twee potentiële plaatsen zijn al deels ingericht als oversteekplaatsen.” aldus Berlijn. 

    Het college geeft als reactie op het verzoek van HvM: Zebrapaden passen niet in de ontwikkeling van de Nieuwstraat. In een winkelstraat/centrum is het heel normaal dat het winkelend publiek op willekeurige plekken oversteekt. Door de huidige chaotische inrichting van de weg letten de weggebruikers en de overstekende voetgangers meer op dan anders (verblijfsgebied voor alle gebruikers). Door de geparkeerde auto’s is het niet mogelijk om een “veilig” zebrapad te realiseren.De weggebruikers hebben geen goed zicht op overstekende voetgangers. Deze zebrapaden werken schijnveiligheid in de hand.

    Hart voor Medemblik blijft in actie komen voor betere verkeersveiligheid binnen de gemeente. Momenteel gaan we alle aangemelde wijken en straten langs om te kijken wat er verbeter kan worden.