Ga naar de inhoud

Directe leefomgeving in gevaar door datacentra in Hollands Kroon

  Energie- en waterslurpende datacenters dreigen de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar te brengen. Dat blijkt uit het krantenartikel: ‘Datacenters brengen levering drinkwater Noord-Holland in gevaar, gebruikt koelwater gaat vervuild het milieu in‘ bron.

  De fracties PWF en Hart voor Medemblik hebben samen vragen gesteld aan de gemeente Medemblik over de gevolgen en vervolgstappen die de gemeente gaat doen. 

  De gemeente moet actie ondernemen. Dit soort praktijken hebben negatieve effecten op onze directe leef- en milieuomgeving. Hollands Kroon brengt het drinkwater en IJsselmeer in gevaar met die datacentra!

  1. Heeft het college kennisgenomen van de genoemde artikelen in het NHD ?

  2. Welke middelen kan de gemeente aanwenden om de bouw van verdere datacenters stil te leggen totdat klip en klaar is welke invloed het grote waterverbruik en de lozingen hebben op de leefomgeving?

  3. Is, om de schadelijke gevolgen van koelmethodes, met chemicaliën vervuild oppervlaktewater, een MERrapportage verplicht? Wie bepaalt dit?

  4. In hoeverre wordt de gemeente Medemblik door de gemeente Hollands Kroon geïnformeerd wanneer bepaalde milieueffecten, zoals met betrekking tot het lozen van het koelwater (met of zonder toegevoegde chemicaliën), ook effecten zal of kan hebben voor het milieu binnen onze gemeentegrenzen?

  5. Indien bij nader inzien de betreffende koeling niet door excessief drinkwater plaatsvindt hoe is dan de koeling geregeld? En wat zijn dan de mogelijke milieugevolgen?

  6. Is het juist dat de ODNHN heeft bepaald dat de gemeente Hollands Kroon zelf bevoegd is om omgevingsvergunningen af te geven voor de bouw van genoemde Datacenters? Is de ODNHN hiervoor de aangewezen instantie?

  7. Op welke momenten is de gemeente Medemblik geïnformeerd en betrokken bij de plannen en vervolgens de mogelijke gevolgen van plaatsing van deze Datacenters?

  8. Welke acties zijn en worden ondernomen door de gemeente Medemblik?

  9. Welke acties zijn en worden ondernomen in West-Fries verband (7 gemeenten)?

  Siem Zeilermaker (PWF)
  Tjeu Berlijn (HvM)