Ga naar de inhoud

Dossier Vuilstort Westwoud: Hart voor Medemblik dient motie V.I.E.S. in.

    Hart voor Medemblik-raadslid Niels de Waal: “Op dit moment voert Bodemzorg een onderzoek uit naar de situatie op en rond de voormalige vuilstort in Westwoud. Ik kwam er onlangs achter dat het de bedoeling van het college is dat alleen de resultaten van dat onderzoek met onze raad worden gedeeld. De raad zou dan op basis van alleen die onderzoeksresultaten haar mening moeten vormen, terwijl de Omgevingsdient en het Hoogheemraadschap hun mening wel op basis van het gehele onderzoek kunnen vormen, omdat zij dat gehele onderzoek wél zullen ontvangen. Dat vind ik bijzonder.

    “Wij zijn als raadsleden weliswaar zelf geen vakspecialisten in deze, maar hebben wel een zeer belangrijke controlerende taak die ik persoonlijk uiterst serieus neem; helemaal in een gevoelige zaak als deze, waarin geluiden opgaan dat de volksgezondheid mogelijk ernstig in het geding is. Dan kun je niet over één nacht ijs gaan. Onderzoekresultaten alleen zeggen mij daarom veel te weinig.”

    Met deze motie willen wij onder meer voor elkaar krijgen dat óók onze gemeenteraad het volledige onderzoek van Bodemzorg ontvangt, inclusief de volledige beoordelingen van dat rapport door de Omgevingsdient en door het Hoogheemraadschap. Zo hebben we Volledige Informatie en voeren we een Eerlijke Strategie. Daarom noemen we de motie V.I.E.S..