Ga naar de inhoud

Raadsvragen over Rijks- en Provinciaal vastgoed dat wordt gebruikt voor statushouders

  Hart voor Medemblik heeft grote zorgen over de recente ontwikkelingen rondom de houding van het Rijk richting gemeenten mbt het huisvesten van statushouders en asielzoekers. 

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) hebben recent een brief gestuurd naar de tweede kamer waarin staat:

  “Het kabinet ziet zich daarom genoodzaakt om een andere oplossing in te zetten die het mogelijk maakt dat het Rijk, ook zonder medewerking van gemeenten, wel de COA-locaties kan openen die nodig zijn……Door gebruik te maken van de optie om als Rijk de omgevingsvergunning te verlenen creëert het Rijk de mogelijkheid om Rijksvastgoed in te zetten om opvang te realiseren. Ook wanneer lokaal bestuurlijk draagvlak ontbreekt.”[1]

  In de gemeente Tubbergen is recent het gemeentebestuur opzij gezet en voorbijgelopen door het kabinet om van een ahotel aan de Gravendijk in Albergen een asielzoekerscentrum te maken.­

  Raadsvragen

  • Is er Rijksvastgoed in de gemeente Medemblik?
  • Is er Provinciaal vastgoed in Gemeente Medemblik?
  • Is er Rijks- en Provinciaal vastgoed in buurgemeente aan de gemeentegrens van Medemblik?
  • Is het college B&W van Gemeente Medemblik benaderd door de Provincie of het Rijk over het huisvesting van asielzoekers en/of statushouders in Rijks-, Provinciaal- of Gemeentelijk vastgoed?
  • Zo ja, wanneer en met welke vraagstelling?
  • Op welke manier worden de omwonenden, winkeliers en dorpsraden betrokken als Rijks-, Provinciaal- of Gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor huisvesten asielzoekers en/of statushouders in hun nabije omgeving?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeenteraad om actie te ondernemen, en komt de gemeenteraad nog aan zet als er een soortgelijk besluit genomen wordt als in Gemeente Tubbergen?

  [1] https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/eric-van-der-burg/documenten/brieven/2022/08/09/kamerbrief-over-actuele-situatie-in-ter-apel-en-maatregelen-asielopvang-voor-de-korte-middellange-en-lange-termijn