Ga naar de inhoud

Hans Verschoor: ‘Dit is een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden is.’

    Hart voor Medemblik heeft zorgen over de loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon. ‘Dit is een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden is.’ aldus Hans Verschoor

    De uitvoering van het voornemen van Rutte IV om de AOW met minimumloon en uitkeringen los te koppelen leidt naar alle waarschijnlijkheid tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden in onze gemeente.

    De boodschappen, energie en zorgkosten worden duurder en duurder. Vooral ouderen merken dat in hun portemonnee. Het nieuwe kabinet wil ook nog de koppeling tussen de AOW en het minimumloon loslaten. Dat mag echt niet gebeuren aldus Hans Verschoor.

    Ondanks dat de gemeente niet gaat over de loskoppeling van AOW met minimumloon kunnen wij wel een signaal afgeven richting Den Haag. Dat gaan wij ook doen! Wij gaan een voorstel in te dienen waarin wij oproepen dat gemeente Medemblik bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij het Rijk erop aan dringt dat de raad van de gemeente Medemblik zich zorgen maakt over de positie van AOW- gerechtigden.

    17 februari dienen wij ons voorstel in.