Ga naar de inhoud

Hans Verschoor: vakantieparken de Maar, Kogge 1 en 3

  Hart voor Medemblik is erg blij voor de bewoners van de Maar.
  Teleurgesteld in de gemeente dat de belanghebbende inwoners bij de Kogge 1 en 3 niet zo weinig of zo slecht erbij betrokken zijn tijdens het proces. Dat had beter gekund.

  Raadsvoorstel:
  Het ontwerpbestemmingsplan “Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3” is daar een uitwerking van en heeft van 4 september tot 16 oktober 2020 ter inzage gelegen.
  Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend die wordt beantwoord in de bijgevoegde reactienota. Daarnaast worden in deze reactienota nog 2 ambtshalve wijzigingen voorgesteld.

  Blij voor de bewoners van de Maar. Teleurgesteld in de gemeente dat de belanghebbende inwoners bij de Kogge 1 en 3 niet zo weinig of zo slecht erbij betrokken zijn tijdens het proces. Dat had beter gekund.