Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik in gesprek met de inwoners van Hauwert

  HAUWERT – Op zaterdag 20 mei bezocht Hart voor Medemblik het dorp Hauwert om te luisteren naar de zorgen en ideeën van de inwoners. Tijdens het bezoek gingen de leden van Hart voor Medemblik persoonlijk met hen in gesprek. 

  In zijn algemeenheid vindt men het prettig wonen in Hauwert. Desondanks zijn er ook de nodige zorgen en ideeën geuit.  In reactie daarop heeft de grootste politieke partij in de gemeente Medemblik schriftelijke vragen aan het college gesteld. Die vragen gaan over: 

  Verkeer en verkeersveiligheid: Inwoners hebben opnieuw hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid (o.a. hardrijden en zwaar verkeer) in Hauwert. Hart voor Medemblik vraagt het college, na de vele meldingen die hierover de afgelopen jaren al gedaan zijn, of zij zich inmiddels voldoende bewust is van de ernst hiervan en of er concrete plannen zijn om maatregelen te nemen die genoemde problemen zullen verminderen.

  Onderhoud aan groen en sloten: Een aantal huurders heeft bomen in hun tuin staan die daar ooit door de gemeente zijn neergezet. Flinke wortelgroei zorgt voor struikelgevaar. Op de openbare weg (stoep) wordt dit probleem door de gemeente aangepakt, maar in de tuinen van de huurders zouden die huurders daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Hart voor Medemblik wil weten hoe dit zit. 

  Er blijkt regelmatig alleen grof te worden gemaaid en (oevers van) sloten worden hier en daar zelfs helemaal niet ontdaan van overmatige plantengroei met een lelijk beeld, overlast en vissterfte tot gevolg. Ook daar vraagt Hart voor Medemblik aandacht voor. 

  Dorpscentrum De Werf: Onder meer vanwege de verminderde subsidies zijn inwoners  bezorgd over de toekomst van dit belangrijke sociale centrum . Hart voor Medemblik vraagt het college om zijn idee om De Werf te ondersteunen te omarmen.

  Stankoverlast door stilstaand water: Er zijn klachten over stankoverlast, vermoedelijk als gevolg van het verwijderen van een duiker. Hart voor Medemblik vraagt het college om maatregelen te nemen om dit probleem aan te pakken.

  Bereikbaarheid: De bereikbaarheid blijft een punt van zorg, vooral voor inwoners zonder auto. Hart voor Medemblik vraagt het college om de vervoersopties voor Hauwert te her-beoordelen. 

  Hart voor Medemblik blijft beschikbaar voor de inwoners van Hauwert en staat klaar om hen waar nodig en waar mogelijk te ondersteunen. Voor contact of meer informatie kunt u bellen of WhatsAppen naar 085 06 070 48 of een e-mail sturen naar info@hartvoormedemblik.nl.