Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik is tegen de spreidingswet

    Medemblik – De fractie van Hart voor Medemblik heeft vandaag haar bezwaren geuit tegen de spreidingswet. In een krachtige verklaring benadrukt de partij haar standpunt tegen deze wet, die zij ziet als een inbreuk op de lokale autonomie en een bedreiging voor het welzijn van de inwoners van Medemblik.

    De spreidingswet, bedoeld om de verdeling van bepaalde asielzoekers en asielzoekers met vergunning over gemeenten te reguleren, is volgens Hart voor Medemblik een stap te ver in de richting van overheidsdwang. “Wij geloven in de kracht van samenwerking en vrijwilligheid, niet in top-down opgelegde maatregelen die geen rekening houden met de unieke situatie van onze gemeente,” aldus Tjeu Berlijn, fractievoorzitter van Hart voor Medemblik.

    De partij wijst erop dat de wet mogelijk leidt tot ongewenste effecten, zoals verstoring van de sociale cohesie en extra druk op lokale voorzieningen, zonder dat er voldoende rekening wordt gehouden met de capaciteit en wensen van de gemeente Medemblik. “Het is belangrijk dat beslissingen die onze gemeente beïnvloeden, worden genomen met een grondig begrip van de lokale context. Deze wet negeert dat principe,” voegt Berlijn toe.

    Hart voor Medemblik benadrukt ook dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de instroom te beheersen, wat een essentieel onderdeel zou moeten zijn van elke wet die zich richt op spreiding. “Zonder een duidelijk plan om de instroom te beheren, is deze wet niet meer dan een lapmiddel dat de onderliggende problemen niet aanpakt,” stelt Berlijn.

    De partij roept het college van B&W en andere fracties in de gemeenteraad op om gezamenlijk bezwaar te maken tegen deze wet en te pleiten voor een aanpak die beter aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de gemeente Medemblik. “Wij staan klaar om samen te werken met alle partijen om tot een oplossing te komen die recht doet aan onze gemeente en haar inwoners,” besluit de fractievoorzitter van de grootste partij van gemeente Medemblik.