Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik krijgt antwoorden op vragen na dorpsbezoek Opperdoes

  Hart voor Medemblik heeft onlangs een bezoek gebracht aan het dorp Opperdoes, waar zij met inwoners in gesprek zijn gegaan over de huidige situatie en eventuele verbeterpunten. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Hart voor Medemblik vragen gesteld aan het college en zijn nu voorzien van antwoorden.

  Tijdens het bezoek uitten inwoners hun zorgen over het verdwijnen van voorzieningen uit Opperdoes, wat leidt tot een gemis aan sociaal contact. Ook waren er zorgen over verkeersveiligheid, leefbaarheid en woningbouw. Het college heeft antwoorden gegeven op al deze vragen, waaruit blijkt dat er plannen en initiatieven in voorbereiding zijn om de situatie in Opperdoes te verbeteren.

  Zo wordt er gewerkt aan een langetermijnaccommodatiebeleid (LTA) en een woningbouwprogramma, waarbij er naar verwachting 60 woningen in Opperdoes gebouwd kunnen worden in de komende 7 jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden voor het realiseren van een supermarkt, eventueel in combinatie met woningen.

  Het college staat open voor initiatieven van inwoners om het gemis aan sociale contacten aan te pakken en biedt mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsinitiatieven via het Activiteiten en Kernen Budget (AKB).

  De verkeersveiligheid en het zware vrachtverkeer in Opperdoes zijn ook aandachtspunten voor het college. Er wordt onder andere gesproken met de Provincie over het doortrekken van de parallelweg van de Markerwaardweg om het zware vracht- en landbouwverkeer door de kern Opperdoes terug te dringen.

  Op het gebied van woningbouw werkt het college samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere belanghebbenden om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te stellen voor starters uit het dorp. Ook worden er maatregelen getroffen om de doorstroming op de lokale woningmarkt te bevorderen.

  Tot slot wordt er ingegaan op de betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming rond voorzieningen en leefbaarheid. Het college benadrukt het belang van participatie en inspraak en werkt hierin samen met dorpsraden en andere betrokken partijen.