Ga naar de inhoud

Zorgen over stabiliteit van het netwerk

  ‘Liander gooit stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootverbruikers in half Noord-Holland.  Ook bestaande bedrijven die stevig willen uitbreiden, kunnen de nieuwe delen niet meer van elektriciteit laten voorzien totdat Liander het elektriciteitsnetwerk heeft uitgebreid. Het elektriciteitsnetwerk van Liander in een groot deel van Noord-Holland is vol. Het netwerk in dat gebied gaat daarom vanaf vandaag voor vier jaar op slot, meldt netbeheerder Liander.’ Bron.

  Hart voor Medemblik vindt deze ontwikkeling zorgwekkend. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven en mogelijk ook voor inwoners. Tijdens de Regionale Energie Strategie 1.0 vergadering heeft de fractie Hart voor Medemblik hier haar zorgen al over geuit want de energievraag neemt alleen maar toe de komende jaren. Er is een motie ‘Leveringszekerheid’ ingediend (stemming 3 voor, 24 tegen).

  Liander geeft aan te werken aan congestiemanagement. Dit houdt in dat bedrijven in het gebied afspraken maken met Liander over hun stroomgebruik. Bedrijven die op bepaalde tijdstippen minder stroom afnemen, en dus minder ruimte op het net innemen dan hun contract toelaat, kunnen deze niet gebruikte ruimte beschikbaar stellen aan een ander bedrijf in de buurt.

  Deze vragen zijn mede opgesteld door Hart voor Medemblik commissielid Mark Hoogewerf.

   

  1. Deelt het college de zorgen van Hart voor Medemblik nu wel?
  2. Op wat voor manier wordt de gemeente door Liander bij dit probleem betrokken?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de RES 1.0 zoekgebieden?
  4. Kunnen nieuwe of bestaande particuliere zonnepaneel installaties (zon op dak) tegen problemen oplopen?
  5. Welke bedrijven uit onze gemeente worden benaderd om minder stroom te gebruiken?
  6. Wat zijn de actiepunten van het college om onze gemeente zo goed mogelijk te voorzien van energie?
  7. In het artikel geeft Liander aan dan er ruimte is voor bestaande nieuwbouwplannen voor de komende 4 jaar. Houdt het in dat er de komende 4 jaar geen nieuwe nieuwbouwprojecten ontwikkeld kunnen worden?