Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik wil meer openheid over evaluatieproces Recycle-tarief

  Hart voor Medemblik heeft op 29 juni 2022 raadsvragen gesteld over de cijfers, evaluatie en meldingen van het recycle-tarief. De evaluatie over het eerste halfjaar staat gepland voor Q4-2022 / Q1-2023. Reeds is er een tussenevaluatie na Q1 is eerder met de raad gedeeld. Naar aanleiding van de antwoorden en ter voorbereiding op initiatiefvoorstel heeft Hart voor Medemblik enkele vervolgvragen over de evaluatie. Het is immers van belang dat er een diepgaande en goed voorbereide evaluatie plaats gaat vinden.

  Raadsvragen

  1. Waarom wordt er gekozen voor evaluatie over het eerste halfjaar i.p.v. over het volledige jaar? Graag een toelichting. 
  2. Wordt het recycle-tarief ieder jaar geëvalueerd? Zo nee, graag een toelichting.
  3. Komt er ieder kwartaal een tussentijdse rapportage? Zo nee, graag een toelichting.
  4. Worden de inwoners (gebruikers van het recycle-tarief) betrokken in het evaluatieproces? Zo nee, graag een toelichting.
  5. Welke netwerkpartners en andere partijen worden betrokken bij de evaluatie van het recycle tarief?
  6. Wordt er bij de evaluatie rekening gehouden met het milieurendement?
  7. Hoe gaat de oude manier van afvalbieden vergelijken worden met de nieuwe manier van afval aanbieden? 
  8. Zijn er andere onderdelen van het evaluatieproces die hierboven nog niet zijn genoemd maar wel deel uitmaken van het evaluatieproces? Zo ja welke en hoe ziet dit eruit?