Ga naar de inhoud

Jongeren en starters uit de regio moeten voorrang krijgen bij nieuwbouwwoningen!

  Op 23 juni heeft Hart voor Medemblik een motie (Motie HvM ea Voorkeursroute toekenning nieuwbouwwoning) ingediend in tijdens de gemeenteraad om jonge woningzoekende en starters voorrang te geven op de Medembliks huizenmarkt. Deze motie, die in een vergelijkbare vorm, door de voltallige gemeenteraad van bijvoorbeeld Ede is aangenomen werd hier in Medemblik door de coalitiepartijen weggestemd. Door het college is destijds aangegeven dat het tegen de huidige geldende regelgeving is.

  Het nieuwsbericht van de rijksoverheid schept hierin nieuwe mogelijkheden. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/13/gemeenten-krijgen-meer-ruimte-om-huur–en-koopwoningen-toe-te-wijzen-aan-inwoners-met-lokale-binding. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de nieuwe wetgeving aangenomen worden in beide kamer.

  Vragen:

  1. Bent u, net als Hart voor Medemblik, van mening dat deze nieuwe huisvestingswet een goede ontwikkeling is om de leefbaarheid in de dorpen te behouden doordat eigen inwoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven middels deze voorrang?
  2. Zo ja, gaat het college de motie van Hart voor Medemblik, al dan niet in aangepaste vorm, alsnog uitvoeren doormiddel van het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening teneinde inwoners van Medemblik of die binding hebben met de regio voorrang te geven op de Medemblikse huizenmarkt?
  3. Zo nee, waarom niet? En wat gaat u doen om de Medemblikse starters en jongeren te beschermen op de oververhitte woningmarkt?