Ga naar de inhoud

Parkeeroverlast in Oosteinderweg Wognum: Hart voor Medemblik stelt vragen aan het college

  De parkeeroverlast in de Oosteinderweg in Wognum is een groeiend probleem voor de bewoners. De bewoners van de Oosteinderweg zijn al enkele jaren bezig om het probleem aan te kaarten bij de gemeente. Hoewel er al verschillende pogingen zijn gedaan, blijft de overlast aanhouden. Hart voor Medemblik heeft samen met de bewoners van de Oosteinderweg gesproken over de situatie en begrijpt hun zorgen.

  Daarom willen wij graag weten hoe het college omgaat met deze kwestie, welke maatregelen zijn genomen en gepland om de parkeeroverlast aan te pakken en hoe er gecommuniceerd is met de bewoners over deze kwestie. Deze vragen zijn samen opgesteld met Hart voor Medemblik commissielid Thom Meendering.

  1. Hoe stelt het college zich proactief op om de parkeeroverlast die bewoners van de Oosteinderweg in Wognum ervaren, mogelijk veroorzaakt door bewoners van camping de Molenwurf, aan te pakken?
  2. Welke maatregelen stelt het college voor om de parkeeroverlast op de Oosteinderweg op te lossen?
  3. Heeft het college in de afgelopen maanden handhaving uitgevoerd in de buurt van camping de Molenwurf en zo ja, welke resultaten heeft dit opgeleverd en welke verdere stappen worden ondernomen?
  4. Hoe heeft het college samengewerkt met de directie van camping de Molenwurf om een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen en welke afspraken zijn hieruit voortgekomen?
  5. Wat zijn de maatregelen die het college neemt om de gevaarlijke situaties die ontstaan door het parkeren vlak naast uitritten in de Oosteinderweg, op te lossen?
  6. Welke verdere stappen stelt het college voor om de parkeerproblemen in de Oosteinderweg op te lossen? Graag een tijdschema van de verbeterstappen.
  7. Hoe communiceert de gemeente met de bewoners van de Oosteinderweg over de parkeeroverlast en welke mogelijkheden zijn er voor inwoners om hun zorgen te uiten en op de hoogte te blijven van de maatregelen die genomen worden?
  8. Hoe houdt het college toezicht op de verkoop van percelen in de buurt van de Oosteinderweg, waarborgt het college dat er voldoende parkeerruimte beschikbaar is voor de bewoners?