Ga naar de inhoud

Raadsvragen communicatie evenementen

  Op de Facebookpagina van de gemeente Medemblik valt te lezen dat het als gemeente bijzonder lastig is om in deze tijd de juiste beslissing te nemen over evenementen.

  “Wij kijken hierbij naar de belangen en veiligheid van alle betrokkenen. Vanzelfsprekend hebben we altijd eerst contact met de organisator voordat we communiceren.”

  Uit de evenementagenda is op te maken dat de Kofferbakmarkt in Onderdijk (Nesbos) wel doorgaat, zo ook andere evenementen waar veel mensen op afkomen.

  Hart voor Medemblik heeft enkele vragen over de door de gemeente gehanteerde criteria voor het al dan niet laten doorgaan van een evenement.

  De vragen zijn samen opgesteld met onze fractiemedewerkers

  1. Wat is de exacte criteria die het college hanteert bij het al dan niet door laten gaan van een evenement?
  2. Wordt er met de organisatie van een evenement, zoals de Jaarmarkt Andijk, voorafgaand aan een besluit tot niet laten doorgaan, overleg gepleegd?
  a. Zo niet, wat is daar de reden van?
  3. Heeft het college zich proactief opgesteld om de organisator van de Jaarmarkt Andijk hiervan bijtijds in kennis te stellen?
  a. Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft het college dit inhoudelijk besproken met de organisatie?
  b. Zo niet, waarom niet?
  3. Welke aanpassingen waren/zijn er volgens het college nodig om onder de huidige omstandigheden een evenement zoals de Jaarmarkt Andijk door te laten gaan?
  4. Is het college op de hoogte dat de markten in Hoorn wel gewoon doorgaan, zij het met enige aanpassingen?
  5. Is het mogelijk dat de jaarmarkt met enige aanpassingen wel door kan gaan?
  6. Wat maakt het dan dat in de ene gemeente een markt niet kan doorgaan en in een andere gemeente wel?
  7. Hoe verloopt intern de communicatie wanneer een evenement, zoals de Jaarmarkt in Andijk, niet doorgaat vanwege een besluit van het college?
  8. Wie is verantwoordelijk voor de communicatiestroom binnen de gemeente en bepaalt dat een dergelijk besluit ‘wereldkundig’ wordt gemaakt en op welk tijdstip?