Ga naar de inhoud

Raadsvragen: Meer aandacht voor kunst en cultuur

  In de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente Medemblik worden allerlei zaken benoemd zoals gemeentelijk nieuws, werken bij de gemeente, foto van de week, column van een raadslid maar ook de activiteiten voor komende week bekendgemaakt week.
  Hart voor Medemblik vindt dat de content van de nieuwsbrief anders kan. Wij missen bijvoorbeeld de promotie van kunst en cultuur binnen onze gemeente.

  In het collegeprogramma staat dat de gemeente meer zichtbaarheid wil geven aan de kunst en cultuur in onze gemeente. Zo kunnen we lezen op pagina 17 van het collegeprogramma: ‘Wij vinden het belangrijk dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en zichtbaar is. Wij zetten in op verbindende culturele activiteiten in de kernen, de gemeente en de regio.’

  Niet alle aanpassingen hoeven geld te kosten. Het gaat ten slotte om een andere invulling van de nieuwsbrief. Wij zijn van mening dat de kunst en cultuursector onderbelicht is in de nieuwsbrief en zien graag dat er meer aandacht voor kunst en cultuur komt.

  Deze vragen zijn samen met commissielid Hans Verschoor opgesteld.

  1. Hoe vaak is er overleg tussen culturele instellingen zoals musea en de gemeente? Zijn er n.a.v. deze overleggen actie- en verbeterpunten? Zo ja, welke en waar is al actie op ondernomen? Zo nee, waarom is dit er niet?
  2. Waarom krijgt de cultuursector niet permanent aandacht in de nieuwsbrief?
  3. Is het college bereidt de cultuursector wekelijks op te nemen in de nieuwsbrief? Bijvoorbeeld ‘musea van de week’ of ‘activiteit van de maand’. Zo ja, wanneer zou dit kunnen? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe krijgen startende kunst- en cultuurorganisaties ondersteuning van de gemeente?
  5. Helpt de gemeente musea om een museumregister te krijgen? Hoe zit deze ondersteuning eruit? Zo nee, waarom niet?