Ga naar de inhoud

Raadsvragen Oostwoud

  Raadsvragen Oostwoud
  Hart voor Medemblik heeft op zaterdag 13 november jongstleden in Oostwoud een wandeling met bewoners georganiseerd. Daarin heeft men zich kunnen uitspreken over allerhande (reeds bekende en onbekende) onderwerpen die van invloed zijn op de eigen leefomgeving. Op basis daarvan stelt Hart voor Medemblik onderstaande vragen. Deze vragen zijn derhalve tot stand gekomen met behulp van de input van de inwoners en van fractieondersteuner en Oostwouder Niels.

  “Het Boetje”
  Een op dit moment negatief gezichtsbepalend onderdeel van de Oostwouderdorpsstraat is het oude “Boetje” waar vanwege instortingsgevaar al maandenlang een hek omheen staat. De aanblik er van is ronduit triest. Er is veel onbegrip en onduidelijkheid bij de inwoners over het hoe en waarom daarvan. In de gemeentebode zijn over dit onderwerp al de nodige ingezonden stukken verschenen, onder meer afkomstig van de Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud. Volgens een artikel daarover van 12 november jl. laat de communicatie met de gemeente over dit onderwerp flink te wensen over (er wordt gesproken over “nul reactie”). Ook de beloofde bijeenkomst met dorpelingen die hierover door de dorpsraad zou worden georganiseerd komt er telkens maar niet. Daarom stelt Hart voor Medemblik hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat er door HVC 200.000 euro beschikbaar is gesteld om “Het Boetje” te behouden en op te knappen? a. Zo nee: om welk bedrag gaat dit dan?
  2. Is dit bedrag nog steeds voor de volle 100% beschikbaar?
   a: Zo nee: waar is dit geld dan aan uitgegeven?
  1. Wat is volgens het college de actuele status van de plannen voor “Het Boetje” en waar stokt het?
  2. Wanneer kunnen wij volgens het college concrete plannen voor “Het Boetje” verwachten?

  Naam fiets- en wandelpad
  Het “nieuwe” fiets- en wandelpad nabij “Het Boetje” dat richting de nieuwbouwwijk in Midwoud gaat heeft op dit moment nog geen (zichtbare) naam.

  1. Wanneer krijgt dit fiets- en wandelpad een naam?
  2. Is het mogelijk dat inwoners zelf een naam mogen bedenken of mogen kiezen uit een shortlist van namen?

  Woudrust
  De openbare ruimte nabij Activiteitencentrum Woudrust (Pletering, De Zoutman, Dr. Mulderstraat en Woudrust) zal worden gereconstrueerd. Hart voor Medemblik heeft vernomen en daarna ook zelf geconstateerd dat de openbare verlichting direct nabij Woudrust ondermaats is en zorgt voor een gevoel van onveiligheid.

  1.  Kan het college dit punt meenemen in dit project? 

  Jarenlange en toenemende verkeersoverlast
  Er wordt in Oostwoud structureel te hard gereden en gemeentelijke en persoonlijke eigendommen worden door verkeersdeelnemers beschadigd. Zwaar verkeer dat over de brug op de Heemraad Witweg rijdt zorgt ervoor dat bewoners trillend in hun stoel zitten en in hun bed liggen en dat er (mogelijk) al scheuren in gevels zijn ontstaan en zullen ontstaan. Open uitlaten van verkeersdeelnemers uit de eigen regio zorgen voor dagelijkse geluidsoverlast. Met de toegenomen verkeersbewegingen door het dorp (o.a. door de nieuwe wijk Midwoud + het forensenverkeer tussen de A7 en regio Wervershoof) is ook genoemde overlast evenredig toegenomen. Inmiddels is het overduidelijk dat aanwijzingen in de vorm van verkeersborden en snelheidsaanduidingen op het wegdek niet helpen. Ook is er geen enkele sprake van handhaving en de communicatie tussen de inwoners en de gemeente is hierover niet goed te noemen. 

  1. Is het college daarom bereid snelheidsremmende maatregelen te plaatsen in de 30- en 50 kilometerzones in de Oostwouderdorpsstraat en Heemraad Witweg, zodat er redelijkerwijs niet meer te hard kán worden gereden?
  2. Is het college bereid om in Oostwoud verkeers-reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) “bestemmingsverkeer” of “eenrichtingsverkeer” in de  Oostwouderdorpsstraat, Heemraad Witweg en Oosteinde? a. Zo nee: waarom niet?
  3. Veel ongelukken en schades worden veroorzaakt door opstoppingen op de zeer onoverzichtelijke kruising van de Oostwouderdorpsstraat, Heemraad Witweg en Oosteinde. Wanneer wordt deze kruising heringericht, overzichtelijker en minder druk gemaakt?