Ga naar de inhoud

Raadsvragen: Subsidie klimaatcircus

  Onze gemeente zou 8 voorstellingen hebben ingekocht van het zogenaamde “Klimaatcircus”, waarvoor de nodige reclame is gemaakt. Tijdens de voorstellingen van dit gezelschap worden angstbeelden getoond over wat klimaatverandering in haar ogen mogelijkerwijs zou kunnen aanrichten. Hierbij worden onder meer beelden laten zien van fors ondergelopen (Westfriese) landschappen waarin bijvoorbeeld alleen nog een kerktoren boven het water uitsteekt en van een sprinkhanenplaag. Ook de vraag of we in de toekomst wellicht naar Duitsland zouden moeten verhuizen als gevolg van hoge waterstanden komt aan de orde. Daarnaast wordt door het gezelschap over sommige politici en wetenschappers laatdunkend gedaan. Uiteraard (en gelukkig!) staat het Het Klimaatcircus vrij om te uiten wat haar dunkt. Daarover geen misverstand. Het gaat ons dan ook allerminst om dit gezelschap, maar slechts om de rol en de positie van de gemeente in deze.    

  De kosten voor onze gemeente bedragen hiervoor, zo begrepen wij, in totaal € 12.000,- euro. Dat zou neerkomen op 1500 euro per voorstelling van nog geen uur met daarin 2 acteurs.

  Deze vragen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Thom Meendering, commissielid Hart voor Medemblik. 

  Wij twijfelen er niet aan dat het klimaat verandert. Wel vragen wij ons af:  

  1. Is het correct dat onze gemeente 8 van deze voorstellingen heeft ingekocht tegen een totale prijs van € 12.000,-? Indien “nee”: om hoeveel voorstellingen en geld gaat het dan?
  2. Klopt het dat de hieraan besteedde bedragen afkomstig zijn uit het  klimaatadaptatiefonds en rioolfonds? Indien “nee”: Van waar komen deze gelden dan? 
  3. Zijn alle advertentiekosten voor deze voorstellingen ook door de gemeente bekostigd en indien “ja”: hoeveel geld is daarmee gemoeid, los van de inkoop van de voorstellingen an sich? Graag zien wij een specificatie van alle gemaakte kosten.
  4. Is de voorstelling door iemand van het college of door een ambtenaar volledig gezien alvorens het besluit te nemen om deze af te nemen?  
  5. Waarom steunt onze gemeente financieel een voorstelling met een dergelijk zwaar suggestief en doemdenkend karakter en geeft zij daarmee (de schijn van) 
  6. het signaal van partijdigheid af in de discussie die gaat over de mate waarin klimaatverandering onze maatschappij in de toekomst gaat veranderen?
  7. het signaal af te onderschrijven dat kennelijk alleen bepaalde politici en wetenschappers in dit vraagstuk serieus zouden moeten worden genomen en anderen niet?  
  8. Met welk doel heeft de gemeente gekozen voor het financieel ondersteunen van deze voorstelling?
  9. Is de gemeente nu en in de toekomst bereid om ook financiële steun te verlenen aan initiatieven van mensen of organisaties die dit soort doemscenario’s als gevolg van de klimaatverandering betwijfelen, zodat er evenwicht ontstaat in deze discussie en in de positie die onze gemeente daarin inneemt? Indien “nee”: waarom niet?
  10. Bent u het met ons eens dat een dergelijke investering van 12.000 euro in deze (voor onze gemeente EN voor onze inwoners) financieel moeilijke tijden beter niet gedaan had kunnen worden, waardoor die 12.000 euro nu nog steeds beschikbaar was en benut had kunnen worden voor zaken die een directe positieve invloed op inwoners gehad zou kunnen hebben? Indien “nee”: waarom niet?
  11. De gemeente zal ongetwijfeld bijhouden hoeveel bezoekers er totaal op de voorstellingen zijn afgekomen. Van 1 van de voorstellingen weten wij dat het ging om 15 toeschouwers. Hoeveel voorstellingen hebben er inmiddels plaatsgevonden en hoeveel echte externe bezoekers (exclusief aanwezig horecapersoneel en andere toevallige aanwezigen) zijn daarop afgekomen?