Ga naar de inhoud

Raadsvragen: Waarom is het jongerencentrum al anderhalf jaar dicht?

  Vanuit meerdere kanten hebben wij het volgende vernomen: Bijna anderhalf jaar geleden is het  nieuwe pand van Jongerencentrum Missing in Medemblik opgeleverd. Het gaat om een ruimte die  direct naast de oude ruimte ligt. Destijds bij de oplevering van het nieuwe onderkomen was deze  helaas niet klaar voor de opening; jongeren konden daar toen dus niet terecht. Helaas is dit tot op  de dag van vandaag nog steeds het geval. Dit is voor de jongeren zelf, maar ook voor hun  ouders/verzorgers, voor de vrijwilligers, jongerenwerkers, toezichthouders en BOA’s een meer dan  ongewenste en demotiverende situatie. Hart voor Medemblik wil daarom voor al deze mensen heldere(!) antwoorden krijgen op onderstaande vragen.

  Deze vragen zijn mede tot stand gekomen in samenspraak met onze fractieondersteuner Anja Wit. 

  1. Klopt het dat Jongerencentrum Missing nu bijna anderhalf jaar dicht is?
  2. Hoe is het mogelijk dat de nieuwe, veel kleinere ruimte dan de oude, nog altijd niet  klaar is voor opening? Waar is het misgegaan?
  3. Door het langdurig niet beschikbaar zijn van een degelijke ruimte voor jongeren zoeken  zij noodgedwongen hun vertier op straat en worden hun problemen later gesignaleerd.  Dit betekent dat nu juist datgene gebeurt dat een jongerencentrum mede zou moeten  voorkomen! Hoe verhouden zich de cijfers van overlast-meldingen door jongeren van  voor de sluiting van het centrum en erna tot elkaar?
  4. Hoe kan het dat de gemeente in al die tijd geen proactieve rol en/of de regie genomen  heeft om het centrum na de oplevering van het nieuwe onderkomen alsnog heel snel  geopend te krijgen en hebben bezorgde inwoners daarom Hart voor Medemblik moeten  benaderen om hier nu eens echt serieus werk van te laten maken?
  5. Wanneer heeft de gemeente op haar eigen initiatief voor het laatst contact opgenomen  met het bestuur van de stichting om werk te maken van de opening van het  jongerencentrum?
  6. Wat zijn de laatst gemaakte afspraken en gedane toezeggingen daarover vanuit de  gemeente richting het bestuur van de stichting?
  7. Zoals in de inleiding al aangegeven kan Hart voor Medemblik zich goed voorstellen dat  het langdurig niet open zijn van het jongerencentrum ook het werk, het werkplezier en  de motivatie van vrijwilligers, jongerenwerkers en toezichthouders/BOA’s nadelig kan  beïnvloeden. Zij “raken de jongeren kwijt” en moeten dit verwaterde contact later  weer zien op te bouwen. Toezichthouders/BOA’s hebben bovendien jongeren die zij op  straat moeten aanspreken geen goed alternatief te bieden om naar toe te gaan. Is dit  onderwerp recentelijk nog ter sprake gekomen in de overleggen tussen onze ambtelijke  organisatie en/of het college van B&W met deze toezichthouders/BOA’s en wat is de  mening en het gevoel van de toezichthouders/BOA’s zelf bij het langdurig gesloten zijn  van het centrum? Ervaren zij dit inderdaad als een belemmering voor de effectiviteit  van hun werkzaamheden en als een negatief effect op hun werkplezier en motivatie?
  8. Namens en voor alle mensen voor wie het veel te lang gesloten Jongerencentrum  Missing van negatieve invloed is op hun privé- en/of werksituatie zien wij graag van u  een harde toezegging tegemoet in de vorm van een datum waarop het centrum weer  geopend zal worden.