Ga naar de inhoud

Thom Meendering (HvM): Jongeren moeten betrokken worden bij de gemeenteraad.

  Hart voor Medemblik commissielid Thom Meendering presenteert 25 april het voorstel Stimuleer lokale politiek onder jongeren uit gemeente Medemblik. De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Toch kijkt Hart voor Medemblik al naar de toekomst. Over 4 jaar mogen er weer 4 jaargangen voor het eerst stemmen. Toch worden jongeren in de gemeente Medemblik weinig betrokken bij de lokale politiek. Wij vinden dat de gemeente daar wat aan mag doen.

  Hart voor Medemblik gaat tijdens de raadscommissie van 25 april een bespreeknotitie in de raadscommissie brengen. Hierbij willen wij graag de mening en ideeën van de verschillende partijen in onze raadszaal horen en hen de kans geven om vragen over ons idee te stellen. Meendering vertelt het volgende hierover: ‘Het belang van ons idee is om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Hierdoor worden zij bewust van het feit wat de gemeente doet en hopen wij ook dat wij de jongeren in de lokale politiek kunnen interesseren’. 

  Kerndoel
  In Medemblik hebben wij de middelbare school ‘De Dijk’. Hier krijgen leerlingen op verschillende niveaus les. Op het niveau vmbo-tl luidt bijvoorbeeld het kerndoel 44: ‘De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken zijn’. ‘Het is vanuit de gemeente een goede zet om deze school actief te benaderen en hen de kans te geven om een bezoek van een raads- of commissielid op school of juist een bezoek aan de raadszaal mogelijk te maken’, aldus Meendering. 

  Jongeren bewust maken van beslissingen uit de raadszaal
  Hart voor Medemblik vindt het belangrijk dat jongeren ervan bewust zijn wat de taak van de gemeente is. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor hun lokale sportvereniging en het schoolgebouw waarin zij les krijgen. Huizenbouw is tegenwoordig ook een groot onderwerp in de gemeenteraad. In de toekomst willen de jongeren ook een huis kopen of huren. Het is daarom wenselijk dat zij geïnformeerd worden over de beslissingen uit onze raadszaal in Wognum.

  Bespreken
  Wij willen op 25 april graag de meningen en ideeën van de andere partijen horen en hierna willen wij graag naar volgende stappen kijken om de lokale politiek onder de jongeren van onze gemeente Medemblik te stimuleren.