Ga naar de inhoud

Veiligheid is GEEN vanzelfsprekendheid meer! VVD, Hart voor Medemblik en CU willen meer Wijkagenten

    Wognum – In een gezamenlijke voorstel hebben VVD, Hart voor Medemblik, en ChristenUnie vandaag een motie ingediend om het aantal wijkagenten in de Gemeente Medemblik te verhogen. De partijen benadrukken dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer is en dat het tekort aan wijkagenten dagelijks gevoeld wordt door de inwoners.

    Linda van Eekelen, raadslid van Hart voor Medemblik, licht toe: “Wijkagenten zijn de ogen en oren van onze gemeente. Ze kennen de buurten, signaleren problemen vroegtijdig, gaan in gesprek met jeugd en ouders, en zijn een steunpilaar voor ouderen. Ze zijn cruciaal voor onze veiligheid.”

    Volgens de huidige norm heeft Medemblik recht op negen wijkagenten, maar in werkelijkheid zijn er slechts vier actief in de gemeente. De partijen vinden dit aantal onacceptabel en roepen op tot dringende actie om meer blauw op straat te krijgen.

    De motie verzoekt de burgemeester om alles in het werk te stellen om aanvullende fte’s te realiseren en te streven naar het halen van de norm van één wijkagent per 5000 inwoners. Hiermee zou de Gemeente Medemblik op haar grondgebied negen actief aanwezige wijkagenten moeten hebben.

    De indienende partijen hopen op brede steun voor de motie en benadrukken het belang van een gezamenlijke inspanning om de veiligheid in de gemeente te waarborgen. “Meer blauw op straat is essentieel voor het welzijn en de veiligheid van onze inwoners,” concludeert Van Eekelen.