Ga naar de inhoud

Verkeerde prioriteiten en lastenverhoging voor inwoners en ondernemers

  De Medemblikse begroting voor 2023 stemt zoals verwacht weinig hoopvol. Door de stijging van 30% op de OZB, andere heffingen en de inflatie komen veel huishoudens in de problemen. Inwoners van onze gemeente maken zich zorgen over de vaste woonlasten. Velen moeten iedere week de eindjes aan elkaar knopen om de boodschappen te kunnen betalen. Die pijn voelen wij. 

  Dit had voorkomen kunnen worden door andere prioriteiten te stellen. Dat is de eerste indruk van Hart voor Medemblik. Of het nu gaat om energie, klimaat, financiën of het afvalbeleid: het probleem is dat de bestuurders van onze gemeente tegen ieder gezond verstand in beleid maken. 

  Hart voor Medemblik staat voor ander beleid en andere keuzes. Dé lokale partij van de gemeente Medemblik gaat net als afgelopen jaar een aantal concrete voorstellen indienen als alternatief voor de plannen van het college. 

  Belastinginkomsten voor de gemeente zijn afkomstig van onze inwoners en ondernemers.

  Daar gaat Hart voor Medemblik zuinig en verstandig mee om. HvM wil:

  • OZB-verlaging voor inwoners en ondernemers en de afschaffing van hondenbelasting. Dit maken wij mogelijk door de kosten op het sociaal domein terug te brengen. 
  • Er komt een Medembliks Isolatiefonds (MIF) om inwoners te helpen met isoleren, zodat de energiekosten kunnen dalen.
  • De gemeente laat bijna een half miljoen liggen aan inkomsten door niet goed bijhouden van de arbeidsmigranten. Dat moet anders. 

  U kunt onze voorstellen en actieplannen lezen op hartvoormedemblik.nl/begroting 

  Hart voor Medemblik staat voor nuchtere oplossingen, waarbij het belang van de gewone Medemblikker altijd voorop staat.