Ga naar de inhoud

Verkeersveiligheid Oostersingel/Vlietsingel in het geding

  Hart voor Medemblik ontvangt regelmatig verontrustende berichten van buurtbewoners en verkeersdeelnemers bij de Oostersingel/Vlietsingel in Medemblik. Zij maken zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid en het uitblijven van maatregelen om het structureel hard rijden te voorkomen.

  “Op korte termijn wordt de nieuwe woonwijk op het voormalig DEK-terrein opgeleverd. Honderden verkeersbewegingen per dag komen erbij, de drukte bij het kruispunt Vlietsingel/Oostersingel zal flink toenemen. Inwoners maken zich zorgen over de toekomstige verkeersveiligheid bij de Oostersingel/Vlietsingel.”

   

  Hart voor Medemblik is van mening dat er maatregelen genomen dienen te worden en eist hierbij actie van het college en stelt het college de volgende vragen:

  1. Zijn er verkeers- en snelheidsmetingen gedaan op Vlietsingel/Oostersingel in Medemblik?
  2. Zijn er naar aanleiding van deze verkeersmeting, klachten en meldingen verbeterpunten?a. Zo ja: Welke en waar is al actie op ondernomen?
  3. Is er een verkeers(verbeter)plan voor de Vlietsingel/Oostersingel wanneer nieuwe woonwijk DEK-terrein wordt opgeleverd?