Ga naar de inhoud

Vrijheid van meningsuiting: het fundamenteel recht om ons te laten horen

  Op deze laatste dagen van het jaar wil graag even stilstaan bij het belang van vrijheid van meningsuiting. In een tijd waarin we steeds meer geconfronteerd worden met meningsverschillen en polarisatie, is het belangrijk om elkaar te blijven respecteren en te luisteren naar elkaars standpunten.

  Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht en maakt ons in staat om onze ideeën te uiten en te delen. Het stelt ons in staat om ons te uiten en te laten horen, ongeacht of anderen het met ons eens zijn of niet. Het maakt ons ook in staat om ons te verdiepen in verschillende standpunten en perspectieven, wat ons kan helpen om ons eigen denken te verrijken en te verdiepen.

  Toch zien we vaak dat vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door censuur of doordat mensen bang zijn om hun mening te uiten uit angst voor represailles. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want het belemmert onze vrijheid om te spreken en te luisteren.

  Het is daarom belangrijk om ons te blijven inzetten voor vrijheid van meningsuiting en ervoor te zorgen dat iedereen zich vrij kan uiten. Laten we respect hebben voor elkaars standpunten en openstaan voor het horen van andere perspectieven. Op deze manier kunnen we samen werken aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar stem kan laten horen.

  Dit is mijn laatste column! Ik wil graag De Andijker bedanken voor de samenwerking.

  Ook in 2023 blijven wij ons inzetten voor een betere gemeente Medemblik en we staan altijd open voor ideeën, vragen en zorgen van inwoners.

  Mark Hoogewerf
  Raadslid Hart voor Medemblik