Ga naar de inhoud

Gebruik geld van de zeehoek voor nieuw zwembad

    WERVERSHOOF – Gemeenteraadslid Mark Hoogewerf van Hart voor Medemblik dient een motie in om de continuïteit van het zwemmen in de gemeente Medemblik te waarborgen. De aanleiding is de aangekondigde sluiting van zwembad De Zeehoek op 31 juli 2023, wat eerder was dan verwacht. Het bestuur heeft aangegeven dat de veilige exploitatie van het zwembad niet langer mogelijk is.

    Hoogewerf benadrukt het belang van leren zwemmen als levensreddende vaardigheid, met name in een waterrijk gebied zoals de gemeente Medemblik. Ook wijst hij op de rol van het zwembad als ontmoetingsplek voor inwoners, waarbij sociale verbondenheid en saamhorigheid gestimuleerd worden.

    De gemeenteraad heeft in de aangenomen programmabegroting en meerjarenraming extra subsidie vrijgemaakt voor De Zeehoek tot en met 2025, met als doel de continuïteit van het zwembad te waarborgen. Hoogewerf vraagt het college om alle gelden die gereserveerd zijn voor zwembad De Zeehoek, in de jaren 2023, 2024, 2025, en welke nog niet zijn uitgegeven, te reserveren voor een nieuw te bouwen zwembad. Daarnaast vraagt hij om deze gelden voor geen andere doelen in te zetten dan een nieuw te bouwen zwembad in de gemeente Medemblik.

    Hoogewerf: “Het is van groot belang dat er een nieuw zwembad komt in onze gemeente. Het is niet alleen een levensreddende vaardigheid, maar ook een ontmoetingsplek voor inwoners waar sociale verbondenheid en saamhorigheid worden gestimuleerd. Ik roep het college dan ook op om alle gereserveerde gelden voor zwembad De Zeehoek in te zetten voor een nieuw te bouwen zwembad en deze gelden niet voor andere doelen te gebruiken”.