Ga naar de inhoud

Tjeu Berlijn: Bouwen, bouwen en bouwen

  Hart voor Medemblik heeft grote zorgen over het woningtekort.
  Vooral omdat een vitaal aanbod van woningen de gemeente levendig houdt. Zo hebben starters op de woningmarkt veel moeite met het vinden van een passende en betaalbare woning.

  Om vergrijzing tegen te gaan en de gemeente bruisend te houden moeten we starters in de regio houden

  Naast starters hebben ook ouderen moeite met het vinden van een passende woning.
  Zij willen het liefst een woning die levensloopbestendig is, zodat zij daarin kunnen genieten van hun oude dag.

  Benieuwd naar het ‘Wonen’ standpunt. Klik HIER 

  Hart voor Medemblik heeft grote zorgen over het woningtekort. Vooral omdat een vitaal aanbod van woningen de gemeente levendig houdt. Zo hebben starters op de woningmarkt veel moeite met het vinden van een passende en betaalbare woning.

  Raadsvoorstel:
  In de woonagenda van de provincie Noord-Holland 2020-2025 is als actiepunt opgenomen het afsluiten van woonakkoorden met de regio’s. In het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland is het opstellen van een regionaal woonakkoord als actie opgenomen. Bijgaand woonakkoord behelst het akkoord tussen de provincie en de zeven gemeenten in Westfriesland. Het woonakkoord 2020-2025 vervangt het Regionaal Actieprogramma 2017-2020.

  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het woonakkoord en een budget van € 26.000  uit te trekken voor de financiering van de acties uit het woonakkoord.