Ga naar de inhoud

Ongeoorloofd overnachten moet worden aangepakt

  Van verschillende buurtbewoners en ondernemers op het WFO-terrein bij Zwaagdijk hebben wij berichten ontvangen over ongeoorloofd overnachten op de Tomatenmarkt en Pere]nmarkt. Diversen keren zou de gemeente zijn getipt en is er gevraagd of de gemeente wil handhaven om overlast tegen te gaan. Maar steeds krijgen zij nul op het rekest. Tjeu Berlijn stelt daarom raadsvragen. 

  Uit de gesprekken die het raadslid met de bewoners en ondernemers heeft gevoerd is gebleken dat verschillende bewoners en ondernemers zich niet serieus genomen door de gemeente. Berlijn: “Wij zullen dit onderwerp blijven agenderen tot dat er een blijvende oplossing komt. Het kan niet zo zijn dat buurtbewoners en ondernemers nog langer met deze overlast moeten leven.”

  De raadsvragen

  1. Hoeveel meldingen heeft de gemeente ontvangen over ongeoorloofd overnachten op de Tomatenmarkt en Perenmarkt op het WFO-terrein? Graag de meldingen van de afgelopen twee jaar.
  2. Zijn er naar aanleiding van deze meldingen/klachten verbeterpunten? Zo ja: Welke en waar is al actie op ondernomen? 
  3. Heeft de gemeente nagedacht over een alternatief om (tijdelijk) verbod-bord op overnachten bij deze hotspots te plaatsen?