Ga naar de inhoud

Oproep aan de gemeente: Neem Maatregelen tegen Grasaren voor Hondenwelzijn in Medemblik


  De Koninklijke Hondenbescherming heeft recentelijk haar zorgen geuit over het probleem van grasaren in openbare gebieden. Deze zorgen worden breed gedragen; bijna 50,000 hondenliefhebbers en ook wij, Hart voor Medemblik, maken ons ernstig zorgen over de schadelijke impact van grasaren op de gezondheid van onze viervoeters. Wij willen graag meer duidelijkheid over hoe het college van Medemblik dit probleem aanpakt.

  Vragen aan het College

  1. Welke maatregelen zijn er eventueel al genomen om dit probleem aan te pakken, en zijn er resultaten bekend van deze maatregelen?
  2. Is het mogelijk om in recreatie- en hondenlosloopgebieden speciale maatregelen te treffen, zoals het frequenter maaien van grasaren langs looppaden?
  3. Is het college bereid om het maaibeleid aan te passen zodat er rekening wordt gehouden met de gezondheid en het welzijn van honden?
  4. Is het college op de hoogte van het groeiende probleem van grasaren en de schadelijke impact daarvan op honden in onze gemeente?

  Volgende stappen

  Hart voor Medemblik zal de antwoorden van het college zorgvuldig evalueren en, indien nodig, verdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er effectieve maatregelen worden genomen om het probleem met grasaren aan te pakken.